1/1

לא יאומן כי יסופר .אחרי כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה ניסיונות, סקיצות,
אישורים, כן אפשר, אי אפשר, למה אי אפשר? וקצת יותר מהריון רגיל

הבייבי סוף סוף יצא לאוויר!! ה-אתר של חברת ה-מטבח

(c) כל הזכויות שמורות לרויטל מור-חיים 2013